Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 18 Seminarium Kadry Kierowniczej Straży Granicznej i Policji Federalnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

18 Seminarium Kadry Kierowniczej Straży Granicznej i Policji Federalnej

Agnieszka Zarębska
28.05.2018

23-24.05.2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyło się 18 Seminarium Kadry Kierowniczej Straży Granicznej i Policji Federalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Sztabu Komendanta Głównego SG, naczelnicy wydziałów NoOSG, komendanci placówek NoOSG, zastępcy komendantów placówek Nadodrzańskiego i Morskiego Odziału SG, Oficer Łącznikowy SG przy Ambasadzie RP w Berlinie, przedstawiciel OSSSG w Lubaniu oraz Kierownik Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku.

Stronę niemiecką reprezentowali: Komendant Centrum Szkolenia i Doskonalenia Policji Federalnej w Neustrelitz, przedstawiciel Prezydium Policji Federalnej w Poczdamie, kierownicy inspekcji Policji Federalnej oraz przedstawiciele Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku.

                Zagadnienia, które poruszono podczas Seminarium dotyczyły miedzy innymi:

  • aktualnych problemów występujących we współpracy polsko – niemieckiej z punktu widzenia Podgrupy Roboczej Granica (referujący: ppłk SG Andrzej Durowicz);
  • wyników pracy Podgrupy Roboczej Readmisja dotyczących aktualizacji wytycznych dotyczących przyjmowania i przekazywania osób na niemiecko polskiej granicy (referujący: ppłk SG Krzysztof Damuć oraz PHK Steffen Rath);
  • technicznych i taktycznych możliwości użycia dronów w ramach działań interwencyjnych oraz prawnych wymogów i granic (referujący: płk SG Sławomir GĄSIOR oraz POR Dirk-Heinrich BOTHE)
  • określenia wspólnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych polsko – niemieckich placówek.

                Moderatorem 18 Seminarium Kadry Kierowniczej Straży Granicznej i Policji Federalnej był przedstawiciel Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG - por. SG Piotr Klimek.

 

do góry