Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dzień otwartej Szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień otwartej Szkoły

Agnieszka Zarębska
16.05.2018

W ramach obchodów Święta Straży Granicznej, 16 maja br. dla wszystkich koszalińskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zorganizowaliśmy Dzień otwartej Szkoły.

W celu przybliżenia zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej oraz zakresu pełnionej przez nas służby i wykonywanej pracy, przez cały dzień oprowadzaliśmy naszych gości po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej, prezentując bazę dydaktyczną Szkoły, sprzęt techniczny, szkoleniowy i transportowy na co dzień używany przez funkcjonariuszy w służbie. W tym roku gościliśmy blisko 700 dzieci. Przy, pamiętającej zamierzchłe czasy, budce wartowniczej, nasi goście otrzymywali okolicznościowe przepustki uprawniające do wejścia na teren Ośrodka, mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie, a następnie pod przewodnictwem opiekunów ze szkolenia podoficerskiego zwiedzali naszą Szkołę. Wykładowcy COSSG opowiedzieli zwiedzającym, jak zmieniał się charakter naszej służby na przełomie lat, przedstawili różnice w ochronie zewnętrznej i wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, pokazali specyfikę służby funkcjonariuszy naszej formacji, opowiedzieli o historii i zadaniach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz dokonali prezentacji na co dzień wykorzystywanego sprzętu służbowego. Dodatkową atrakcję stanowiła ekspozycja umundurowania SG, prezentacja bramki radiometrycznej,  Szkolnej Jednostki Pływającej SG Typu „Szkwał”, z możliwością wejścia na „mostek kapitański”, pokaz sprzętu szkoleniowego wykorzystywanego do ćwiczeń z technik interwencji, walki wręcz i samoobrony, a także możliwość samodzielnego sprawdzenia zabezpieczeń w dokumentach, użycia detektorów metali, specjalistycznych kamer, czy obejrzenia próbek odpadów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko udzielania I pomocy, no i oczywiście, dla najmłodszych zwiedzających ogromną atrakcję stanowił pokaz środków transportu Straży Granicznej. Miłym akcentem dla naszych najmniejszych gości były słodkości, które „zdobyliśmy” dzięki uprzejmości związków zawodowych. Zadowolenie i uśmiech na twarzach zwiedzających po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, iż tego typu imprezy powinny odbywać się cyklicznie.

do góry