Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania – dwie edycje kursu doskonalącego zrealizowanego w 2018 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania – dwie edycje kursu doskonalącego zrealizowanego w 2018 roku

Mariusz Makara
15.05.2018

W dniach 23-27 kwietnia oraz 7-11 maja 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano dwie zaplanowane na ten rok edycje 5-dniowego kursu doskonalącego pt. Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania.

W kursie uczestniczyli funkcjonariusze SG pochodzący z: Karpackiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Kurs tradycyjnie realizowany jest w formie seminaryjnej i przeznaczony dla kierowników, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym poprzez nabycie i pogłębienie już posiadanej wiedzy i umiejętności oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu planowania i podejmowania decyzji kierowniczych, przywództwa i motywowania podwładnych, wystąpień publicznych, negocjacji i mediacji oraz wypalenia zawodowego. Podczas kursu realizowana jest także tematyka dodatkowa z obszaru diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorem kursu jest Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych, a zajęcia prowadzili następujący wykładowcy: płk SG rez. Wiesław Mrugała, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, ppłk SG rez. Mariusz Skrzyński, kpt. SG Katarzyna Tomczak, st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan oraz przedstawiciel BSW SG – kpt. SG Piotr Sezonienko.

Uczestnicy bardzo pozytywnie odebrali przedstawioną propozycję szkoleniową, wskazując na przydatność praktyczną kursu, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny kadry dydaktycznej oraz stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej osiąganiu celów zajęć.

do góry