Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia resortowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia resortowego

Agnieszka Zarębska
18.04.2018

17 kwietnia br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Komendę Główną Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Podlaski, Nadwiślański, Morski oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej, którzy naukę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęli w dniu 14 marca 2018 r. Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. Tego samego dnia w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom świadectwa wręczył pełniący obowiązki Komendanta COSSG płk SG dr Piotr Boćko, który pogratulował zdanych egzaminów, życząc im awansów i sukcesów w dalszej służbie w Straży Granicznej. 

do góry