Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie kursu języka angielskiego w komunikacji morskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie kursu języka angielskiego w komunikacji morskiej

Mariusz Makara
13.04.2018

W dniu 13 kwietnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zakończył się kurs języka angielskiego w komunikacji morskiej.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zajęcia na przedmiotowym kursie prowadzone były przez lektorów Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: kpt. SG Pawła Palonka oraz  chor. szt. SG Joannę Zylkę. Podczas zajęć słuchacze poszerzali  kompetencje w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz „branżowego” używanego w komunikacji morskiej. Całość szkolenia zakończyła się egzaminem złożonym z części pisemnej oraz ustnej.  

do góry