Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego

Mariusz Makara
13.04.2018

W dniach 09 – 12 kwietnia 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniające – szkodowe”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy prowadzą lub są przewidziani do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody 
w majątku Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 17 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego Oddziału SG,  Komendy Głównej SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i Centralnego Ośrodka Szkolenia  SG w Koszalinie.
Podczas czterodniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z realizacją postępowania wyjaśniającego – szkodowego. Istotną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonywali ćwiczenia, polegające na sporządzaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym.
W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili: wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek i ppor. SG Marcin Badlik.

 

do góry