Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”

Mariusz Makara
12.04.2018

W dniach 09 – 11.04.2018 r. w COSSG w Koszalinie odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Kurs poprzedzony był szkoleniem „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.


Grupa szkoleniowa liczyła 14 osób reprezentujących Opolski Urząd Wojewódzki, Lubelski Urząd Wojewódzki, Podlaski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Szkolenie prowadził chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – funkcjonariusz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.
Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie rejestratorów do pracy w tym systemie oraz wskazanie sposobów zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie się do zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu tj.: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v.2. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywali wiadomości dotyczące budowy, podstawowej terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności w Systemie Teleinformatycznym Pobyt v.2 związane m.in.: z wyszukiwaniem, przetwarzaniem informacji, rejestrowaniem wniosków, decyzji oraz odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń uczestników szkolenia w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

 

do góry