Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji

Ewelina Świtała
03.04.2018

W dniach 26 – 29 marca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Inwentaryzacja w Straży Granicznej”.

Kurs był skierowany do funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, uczestniczących w czynnościach inwentaryzacyjnych oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu zarządzania inwentaryzacji w Straży Granicznej, obowiązków osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji majątku, dokumentacji oraz zasad sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze realizowali ćwiczenia polegające na sporządzeniu dokumentów wymaganych od zespołu spisowego przy inwentaryzacji realizowanej metodą spisu z natury. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppor. SG Marcin Badlik i mjr SG Andrzej Mazurek.

 

do góry