Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejna edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Mariusz Makara
13.03.2018

W dniach 27 lutego – 9 marca 2018 roku zrealizowaliśmy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej drugą w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

W szkoleniu uczestniczyła liczna grupa 29 funkcjonariuszy SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania. Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG.

Treści szkolenia koncentrowały się na problemach związanych z: zarządzaniem w organizacji, w tym głównie zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Słuchacze, dzięki przyswojeniu podstawowej wiedzy, uczestniczeniu w wykonywaniu licznych ćwiczeń i dyskusjach, wyposażeni zostali zarówno w tradycyjne kompetencje kierownicze, związane z planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań, jak również w kompetencje służące budowaniu własnego potencjału kierowniczego, tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole i in. Zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy.

Organizatorem szkolenia tradycyjnie był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zróżnicowany pod względem treści program realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Elżbieta Kamińska, kpt. SG Anna Chachaj oraz przedstawiciel BSW SG. Szkolenie pozytywnie zostało odebrane przez uczestników. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia i w sposób zaangażowany uczestniczyli w zajęciach.

Opracowanie: ppłk SG Barbara Woźniak – Kierownik Zespołu Kwalifikacji  Kierowniczych i Językowych

do góry