Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Ewelina Świtała
12.01.2018

W dniach 8 - 10.01.2018 r. Zakład Kompetencji Kierowniczych i Logistycznych COSSG zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Udzielanie pierwszej pomocy”, w którym wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego i Morskiego Oddziału SG.

Zajęcia prowadził funkcjonariusz Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego COSSG w Koszalinie st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan.

W trakcie kursu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. umiejętność postępowania z osobą urazową na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych. Nabyli umiejętności udrożniania dróg oddechowych, usuwania ciała obcego w przypadku zadławienia oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC. Ponadto obsługiwali automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED, dzięki czemu przekonali się o korzyściach płynących z wczesnej defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia.

do góry