Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie realizacji projektu w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin"

Ewelina Świtała
07.12.2017

                                                            

Dnia 30.11.2017r. zakończono realizację projektu numer POIS.01.03.00-00-0047/16 pn.: "Termomodernizacja budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin" w ramach umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0047/16-00 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmował kompleksową termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin. Wskazane obiekty wykorzystywane będą, jako zaplecze techniczne Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia magazynowe i warsztatowe Sekcji Technicznej w tym: magazyn broni i uzbrojenia oraz warsztat samochodowy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m. in. ocieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą  grzejników i zaworów (termostatycznych i powrotnych), instalację ciepła technologicznego, modernizację instalacji c.w.u. wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację węzła c.o. i c.w.u.

 
do góry