Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III etap prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III etap prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin"

Ewelina Świtała
17.11.2017

 

                                                            

W dniu 10.11.2017 r. pismem nr 4894/17 Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „KOBET” Sp. z o.o. zgłosiło zakończenie zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” realizowanego na podstawie umowy nr 51/SI/2017 z 11.07.2017r., co zostało potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wg stanu na  10.11.2017 r. zostały zakończone następujące roboty budowlane przewidziane do wykonania w III etapie robót:

 • zamontowanie stolarki okiennej,
 • zamontowanie stolarki drzwiowej i bram,
 • obsadzenie krat stalowych, okiennych,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej ze styropianu oraz posadzki betonowej w pozostałych pomieszczeniach obiektu,
 • wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej,
 • wykonanie posadzki z płytek typu „gres”,
 • zamontowanie grzejników z zaworami termostatycznymi instalacji centralnego ogrzewania,
 •  zamontowanie destryfikatorów,
 • wykonanie uruchomienie i prób instalacji sanitarnych,
 • zamontowanie czerpni, kanałów wentylacyjnych oraz centrali wentylacyjnej w budynku nr 41A,
 • zamontowanie odsysaczy spalin i kurtyn powietrza w budynku nr 41A,
 • zamontowanie opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego,
 • wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej.

 

W dniu 14.11.2017 dokonano odbioru III etapu robót na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku nr 41,41A - 41B w m. Koszalin”.

 

do góry