Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie pt.: Identyfikacja ofiar handlu ludźmi. - realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie pt.: Identyfikacja ofiar handlu ludźmi. - realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

29.09.2015

W dniach 21-25 września 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizował szkolenie dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz koordynatorów ds. handlu ludźmi z oddziałów SG pt. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi”.

Szkolenie realizowane było w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który zabezpieczał również materiały promocyjne dla słuchaczy.Szkolenie prowadzone było przez 2 ekspertów-trenerów, w tym prezes Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada – Irenę Dawid-Olczyk.Celem szkolenia było podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz wskazanie na procedury obowiązujące w zakresie postępowania przez funkcjonariuszy służb organów ścigania. Kurs zawierał także moduł psychologii ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem emocji i odczuć ofiary. Zajęcia prowadzone  były głównie metodą ćwiczeń i warsztatów ze słuchaczami.

norwaygrants1 

On 21-25 September 2015. The Main Border Guard Training Centre in Koszalin implemented training for officers of the operation and investigation sections and coordinators on human trafficking in BG units entitled "Identification of victims of human trafficking". The training was carried out in the framework of the Norwegian Financial Mechanism, which also secured the promotional materials for the audience. Training was conducted by three expert-trainers, including president of the Foundation Against Trafficking and Slavery La Strada - Irena Dawid-Olczyk. The aim of the training was to improve the competence of the Border Guard officers in identifying victims of trafficking and to indicate the procedures for law enforcement officers. It also included a psychology of victims, with particular emphasis on emotions and feelings of the victim. It was carried out mainly by exercises and workshops with the audience.

do góry