Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Druga edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”

19.06.2015

W dniach 15-19 czerwca 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się druga edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Głównym celem kursu było podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy pionu operacyjno – śledczego Straży Granicznej, w zakresie pozyskiwania informacji, które przyczynią się do wzrostu skuteczności prowadzonych przez nich działań w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.W kursie udział wzięło 20 funkcjonariuszy reprezentujących zarówno oddziały Straży Granicznej, jak i Zarząd Operacyjno – Śledczy oraz Biuro Spraw Wewnętrznych

foto

On 15-19 June 2015, in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin, the second edition of the mastering course “Practical aspects in the process of obtaining information to combat organized crime" took place.The undertaking is implemented under the project No 16 / NMF EN 15/14 "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings", granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.The aim of the trainings, carried out in the framework of the project, is to raise awareness and practical skills concerning intelligence among officers from operational and investigation branches, which will correspond with an increase in the effectiveness of the actions pertaining combating organized crime, including human trafficking.The participants are 20 officers from BG units, the Board of Investigation and Operation and Bureau of Internal Affairs.

norwaygrants1

do góry