Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pn.: "Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi" realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL15/14 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pn.: "Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi" realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL15/14

11.06.2015

W dniach 09-11 czerwca 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizował szkolenie dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz koordynatorów ds. handlu ludźmi z oddziałów SG pt. „Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi”Szkolenie realizowane było w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Szkolenie prowadzone było przez 2 ekspertów-trenerów- La Strada i Policja oraz jednego eksperta- sędziego.

Celem szkolenia było przedstawienie realnych warunków prowadzenia rozprawy sądowej w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w sali wykładowej Ośrodka, gdzie słuchacze otrzymali zadania polegające na wcieleniu się w konkretną rolę procesową. Z kolei w sali sądowej, dostępnej dzięki uprzejmości Sądu Okręgowego w Koszalinie, każdy z uczestników szkolenia miał za zadanie wcielenia się w rolę i występowania jako uczestnik procesu karnego w rozprawie sądowej. Wszyscy słuchacze zaangażowani byli w odegranie swojej postaci, zarówno sprawców jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Całość realizowana była na przykładzie realnego casusu sprawy będącej we właściwości ścigania przez Straż Graniczną.Szkolenie zostało poddane ewaluacji po jego zakończeniu.


From 9th to 11th of June, 2015, in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin, the training course entitled "Simulation of trial for the offense of trafficking in human beings" took place. The group of participants consisted of BG operation/investigation officers and human trafficking coordinators.The training was implemented under the Norwegian Financial Mechanism.It was carried out by 2 expert-trainers from La Strada and the police and one expert - judge.The aim of the training was to present the real conditions of the trial of a crime of human trafficking. Classes were held at the lecture hall where students were given such tasks as playing specific roles during the trial. Each trainee took part in the simulated trial as its participant. It took place in real court thanks to courtesy of the District Court in Koszalin. All students were very engaged in playing roles of perpetrators and victims of crimes. The whole trial was carried out on the example of real casus which had been proceeded by the Border Guard.The training was evaluated after its completion.

do góry