Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pn.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej” realizowany w ramach projektu nr 16 NMF PL15/14. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pn.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej” realizowany w ramach projektu nr 16 NMF PL15/14.

07.05.2015

W dniach od 5 do 7 maja 2015 r. w ramach Projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi” odbył się kurs doskonalący pn.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”. Kurs ten skierowany został do funkcjonariuszy Straży Granicznej z pionu operacyjno-śledczego realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze.

20150508

Podczas realizacji kursu jego uczestnicy doskonalili umiejętności w zakresie identyfikacji różnych grup kulturowych świata przestępczego, skutecznej komunikacji międzykulturowej, minimalizowania złych nawyków i barier w procesie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu międzykulturowego.Jest to pierwsza z czterech edycji zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu, która zrealizowana została przy wsparciu dwóch ekspertów zewnętrznych z Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki, tj. Pani Kingi Heleny Białek oraz Pana Zbigniewa Pawlaka.

baner_norway

From 5th to 7th of May, 2015 the training course entitled: "Socio-cultural determinants of organized crime" under the project: "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings" was held in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin. This course was dedicated to officers of the Border Guard from the operation and investigation sections who carry out operational activities and investigations.During the implementation of the course, participants mastered their skills of identification of the different cultural groups of the criminal world, effective intercultural communication, minimizing bad habits and barriers in the process of interpersonal and intercultural communication and resolving conflicts through intercultural dialogue.It is the first of four editions that are planned for implementation under the project. It was carried out with the support of two external experts from the Foundation World For The Taking, Ms. Kinga Helena Białek and Zbigniew Pawlak.

norwaygrants1

do góry