Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt.: „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej” realizowanego w ramach projektu nr 16 NMF PL15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt.: „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej” realizowanego w ramach projektu nr 16 NMF PL15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

21.04.2015

norwaygrants1

W dniach 13-17 kwietnia 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”.Przedsięwzięcie to zainaugurowało cykl szkoleń, które realizowane będą w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Głównym celem kursu było podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie pozyskiwania informacji, które przyczynią się do wzrostu skuteczności prowadzonych przez nich działań w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi. W bieżącym roku odbędą się jeszcze 3 edycje tego kursu. Łącznie w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie przeszkolonych 80 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

baner_norway 


 From 13 to 17 April, 2015, in The Main Border Guard Training Center in Koszalin, there was the beginning of the first edition of the mastering course entitled “Practical aspects in the process of obtaining information to combat organized crime”. This project launched series of training modules that would be implemented under the project No. 16/NMF PL 15/14 “Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings", granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. The main objective of the course was to increase the knowledge and practical skills of the Border Guards in obtaining information that would help to increase the effectiveness of their actions in combating organized crime, including human trafficking. This year there will be 3 more editions of this course. In total, within the framework of this project, 80 officers of the Border Guard will be trained.

do góry