Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Inauguracja projektu nr 16 NMF PL15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Inauguracja projektu nr 16 NMF PL15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

15.04.2015

norwaygrants1

W dniu 13-go kwietnia 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie rozpoczął realizację projektu nr 16 NMF PL15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Inauguracja projektu  nr 16 NMF PL15/14 rozpoczęła się od kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”.Celem szkoleń realizowanych w ramach projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy Straży Granicznej, co przełoży się na wzrost skuteczności prowadzonych przez Straż Graniczną działań w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.

 ang

On 13th of April, 2015 The Central Border Guard Training Centre in Koszalin launched the project No 16 NMF PL15 / 14 "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings", granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. Inauguration of the project No. 16 NMF PL15 / 14 took place along with the mastering course “Practical aspects in the process of obtaining information to combat organized crime".The aim of the trainings carried out in the framework of the project is to raise awareness and practical skills of Border Guards officers, which will correspond with an increase in the effectiveness of the Border Guard actions concerning combating organized crime, including human trafficking.

do góry