Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie podsumowujące działania realizowane w ramach Programu ”Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie podsumowujące działania realizowane w ramach Programu ”Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

01.07.2014

Spotkanie podsumowujące działania realizowane w ramach projektu „Metodyka szkoleń e-learningowych” 2013-1-PL1-LEO03-37205 Programu ”Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.   PU   W dniu 18 czerwca 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie uczestnicy Projektu „Metodyka szkoleń e-learningowych” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie” spotkali się na podsumowaniu działań realizowanych w ramach Projektu. Celem spotkania była wymiana spostrzeżeń dotyczących przygotowania oraz udziału w Projekcie, a także refleksje na temat korzyści jakie każdy z uczestników odniósł poprzez udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy spotkania podkreślili, ze nabyli nowe umiejętności związane z tworzeniem scenariuszy do zajęć realizowanych w formie e-learningowej. Bardzo cennym okazało się szkolenie metodyczne realizowane przez firmę zewnętrzna mediaKursy w listopadzie ubiegłego roku. Szkolenie to wzbogaciło wiadomości uczestników dotyczące metodyki nauczania osób dorosłych, a w szczególności motywowania, koncentracji uwagi w kształceniu na odległość. Natomiast udział w wymianie doświadczeń z przedstawicielami Państwowego Instytutu ds. Szkoleń Policji w Clermont - Ferrand we Francji w kwietniu br., umożliwił skonfrontowanie posiadanych przez kadrę dydaktyczną wiadomości i umiejętności w zakresie opracowywania i zarządzania kursami e-learningowymi ze sposobem realizacji tego typu kursów w szkolnictwie francuskim. Uczestnicy podkreślali również bardzo dobra atmosferę podczas realizacji wymiany oraz deklarację dalszej współpracy z koszalińskim Ośrodkiem. Na zakończenie Kierownik Projektu przekazała każdemu uczestnikowi podręcznik z zakresu tworzenia kursów e-learningowych, który może być pomocny przy opracowywaniu nowych zajęć realizowanych w tej formie – M.Hyla „Przewodnik po e-learningu”. Jednocześnie podziękowała zebranym za przygotowane, w oparciu o nabyte wiadomości i umiejętności, scenariusze zajęć e-learningowych, które stanowić będą element przewodnika metodycznego dla kadry dydaktycznej Ośrodka.
  • 2014/07/PU1.jpg
    2014/07/PU1.jpg
do góry