Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – wizyta we Francji. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – wizyta we Francji.

17.04.2014

Wymiana doświadczeń w ramach projektu  „Metodyka szkoleń e-learningowych” 2013-1-PL1-LEO03-37205 Programu ”Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

PU

W dniach od 7 do 11 kwietnia br. przedstawiciele Straży Granicznej wzięli udział w wymianie doświadczeń z przedstawicielami francuskiej Policji z Narodowego Instytutu Szkolenia Państwowej Policji (INFPN) w Clermont – Ferrand we Francji.

W wymianie wzięło udział 11 funkcjonariuszy Centralnego Ośrodka Szkolenia Staży Granicznej  w Koszalinie i przedstawiciel Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W ramach wizyty monitorującej realizację projektu do Francji udał się również płk SG Grzegorz Skorupski – Komendant   Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Zajęcia ze strony francuskiej prowadzili: Jean – Louis ARNOUD: kierownik Centrum Nowych Technologii i Innowacji oraz Virginii DELCHET. W trakcie wymiany doświadczeń zaprezentowane zostały zasady przygotowania, realizacji oraz ewaluacji szkoleń i kursów realizowanych w oparciu o platformę e-learningowej przez obie strony wymiany. Strona francuska omówiła sposób zarządzania systemem szkoleń e-learningowych. Zaprezentowano również praktyczne zastosowanie tzw. „wirtualnej klasy” jako sposobu realizacji zajęć z zastosowanie platformy e-learningowej. Ponadto każda ze stron przedstawiła przykłady opracowanych i realizowanych kursów. Na platformie MOODLE, zarządzanej przez  Narodowy Instytut Szkolenia Państwowej Policji (INFPN) w Clermont – Ferrand, została wydzielona przestrzeń, na której będą zamieszczane materiały, które zaprezentowano podczas kwietniowego spotkania. Będzie to również miejsce gdzie będzie można wymieniać się różnymi spostrzeżeniami oraz utrzymywać nawiązane kontakty.

Wizyta w Clermont – Ferrand pozwoliła przedstawicielom COSSG zapoznać się również z historią oraz zabytkami miasta.

  • 2014/04/cf-13.jpg
    2014/04/cf-13.jpg
do góry