Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Realizacja Projektu 4/2/EFPI/2009 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Realizacja Projektu 4/2/EFPI/2009

02.01.2010

Projekt 4/2/EFPI/2009 Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów został utworzony z dniem 1 stycznia 2008 roku na mocy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Decyzji nr 575/2007/WE z dnia 23 maja 2007 roku ustanawiającej Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi".
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przystąpił do realizacji Projektu 4/2/EFPI/2009 Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Projekt realizowany jest od 1.01.2010 r. do 30.06.2011 r. Obejmuje on organizację szkoleń/warsztatów/seminariów przeznaczonych w szczególności dla funkcjonariuszy i pracowników zaangażowanych w proces działań z zakresu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia oraz z zakresu przeprowadzania operacji powrotnych przy współudziale przedstawicieli innych instytucji, jak m.in. Państwowa Inspekcja Pracy.
Działania szkoleniowe realizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w ramach ww. projektu obejmują:
  • szkolenie specjalistyczne pt. „Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”,
  • szkolenie specjalistyczne pt. „ Postępowania administracyjne prowadzone przez Straż Graniczną w stosunku do cudzoziemców”,
  • szkolenie specjalistyczne pt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”,
  • seminarium warsztatowe z udziałem m.in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, adresowane do osób zajmujących się kwestią kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.
Przeprowadzenie powyższych szkoleń i warsztatów pozwoli przyczynić się do zrealizowania celu operacyjnego projektu, tj. promowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie. Sprzyjają temu organizowane seminaria warsztatowe oraz szkolenia, pogłębiające wiedzę w obszarze kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, na poziomie regionalnym, pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań powrotowych. Działania szkoleniowe, organizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, stanowić będą wsparcie dla polityki migracyjnej, tj. dla właściwego zarządzania powrotami nielegalnych migrantów.
 
"
  • 2010/04/downloads_wydarzenia_logo.jpg
    2010/04/downloads_wydarzenia_logo.jpg
do góry