Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykrywanie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom karnym skarbowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykrywanie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom karnym skarbowym

27.01.2010

Wykrywanie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom karnym skarbowym
W dniach od 25 do 27 stycznia 2010 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: „Wykrywanie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom karnym skarbowym”. W szkoleniu uczestniczyło 19 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Przedmiotowy kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrudnionych w komórkach organizacyjnych właściwych do wykonywania czynności procesowych, dotyczących czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym skarbowym, których zwalczanie należy do właściwości rzeczowej Straży Granicznej.
Całość szkolenia zrealizowana została przez Zespół Procedury Karnej i Kryminalistyki Zakładu Prawa COSSG w Koszalinie.
Podczas szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
  • Istota przestępstwa i wykroczenia skarbowego.
  • Formy popełniania przestępstw i wykroczeń skarbowych.
  • Charakterystyka finansowych i niefinansowych organów postępowania prowadzonego na podstawie kodeksu karnego skarbowego.
  • Omówienie przestępstw i wykroczeń skarbowych należących do właściwości rzeczowej Straży Granicznej, jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego.
  • Cele, zadania oraz źródła informacji wykorzystywane w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Straż Graniczną na podstawie kodeksu karnego skarbowego.
  • Charakterystyka postępowań szczegółowych.
"
  • 2010/01/downloads_wydarzenia_20100128_th_1.jpg
    2010/01/downloads_wydarzenia_20100128_th_1.jpg
do góry