Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pożegnanie ze służbą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie ze służbą

29.05.2009

POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ
W dniu 29 maja 2009 roku w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego zastępca komendanta ds. dydaktycznych COSSG płk SG Jarosław Suszek pożegnał odchodzącego do rezerwy ppłk. SG Ryszarda Bednarskiego.
Ppłk SG Ryszard Bednarski swoją przygodę z mundurem rozpoczął w 1974 roku jako słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1978 roku, do 1991r. pełni służbę najpierw w Bałtyckiej Brygadzie a następnie w Bałtyckim Oddziale, odpowiednio: Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Straży Granicznej. Po utworzeniu SG pełnił nieprzerwanie służbę w COS SG. Odszedł do rezerwy jako Kierownik Zespołu - Starszy Wykładowca Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Kierowców Zakładu Logistyki Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Rozległa wiedza, posiadane doświadczenie oraz wysokie kompetencje ppłk. SG Ryszarda Bednarskiego przekładały się na wzorową realizację obowiązków służbowych. Wysoki poziom wykonywania powierzonych obowiązków stanowił jednocześnie przykład rzetelnego i odpowiedzialnego stosunku do służby.
Podczas pożegnania, w obecności przełożonych i kolegów, zastępca komendanta Ośrodka podkreślił wkład ppłk. SG R. Bednarskiego wniesiony w proces kształcenia funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz podziękował za owocną służbę dla dobra Ojczyzny.
"
  • 2009/06/downloads_wydarzenia_20090601_th_1.jpg
    2009/06/downloads_wydarzenia_20090601_th_1.jpg
do góry