Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 'Mój Dzień Zwycięstwa'' - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

'Mój Dzień Zwycięstwa''

09.05.2009

MÓJ DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
64 rocznica zakończenia II wojny światowej stała się okazją do zorganizowania w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej kolejnego wieczoru historycznego. 14 maja do Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych na spotkanie ze słuchaczami przybył płk w st. spocz. Tadeusz Faber - frontowy żołnierz 7 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego.
Dostojny gość pochodzący z Kresów Wschodnich mundur wojskowy założył latem 1944 r. w okolicach Lwowa. Stamtąd skierowany został do pułku zapasowego, stacjonującego pod Lublinem na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Majdanku. Po rekruckim przeszkoleniu trafił do 7 Dywizji Piechoty, otrzymując przydział do batalionu szkolnego. W składzie tej jednostki uczestniczył w końcowym etapie „operacji berlińskiej”, forsując 16 kwietnia 1945 r. Nysę Łużycką w rejonie Rothenburga. Gość opowiadał m.in. o ciężkich walkach w rejonie Budziszyna i Drezna, gdzie 2 Armia WP powstrzymywała idące z odsieczą okrążonemu Berlinowi jednostki niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Swój szlak bojowy, mimo podpisanej kapitulacji Niemiec, płk Tadeusz Faber zakończył 12 maja 1945 r. na terenie Czechosłowacji.
Jak nakazuje tradycja spotkań gość uhonorowany został okolicznościowym dyplomem i upominkiem, które w imieniu Komendanta Ośrodka wręczyli: ppłk SG Paweł Dickert i ppłk SG Wojciech Grobelski.

"
  • 2009/05/downloads_wydarzenia_20090522b_th_4.jpg
    2009/05/downloads_wydarzenia_20090522b_th_4.jpg
do góry