Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Podróże historyczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podróże historyczne

28.04.2009

Podróż historyczna: Koszalin - Piła - Ujście „Od Państwa Piastów po granice Polski Niepodległej”
W dniach 18, 22 i 28 kwietnia br., słuchacze Kursu Oficerskiego pod opieką wykładowcy historii ppłk. SG dr. Wojciecha Grobelskiego oraz kpt. SG Grzegorza Kaglika uczestniczyli w cyklu podróży historycznych pn. „Szlakiem obrońców granic II RP” w rejon dawnego pogranicza polsko-niemieckiego na odcinku niegdysiejszego Komisariatu SG w Ujściu. Przedsięwzięcia te są integralną częścią przedmiotu Historia polskich formacji granicznych i - ciesząc się wielkim zainteresowaniem słuchaczy - stanowią ważny element w poznawaniu i kultywowaniu tradycji.
W trakcie podróży, w Podgajach wysłuchano prelekcji nt. walk 1 armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego, w Pile obejrzano bogatą ekspozycję pamiątek po Straży Granicznej z narracją mgr. Marka Fijałkowskiego - kustosza miejscowego Muzeum Okręgowego, zaś w Ujściu z zainteresowaniem przyglądano się pozostałościom po dawnej granicy. Tam również, z górującej nad miastem wieży widokowej, obejrzano historyczne miejsce bitwy ze Szwedami z 1655 roku.
Podróż historyczna: Koszalin - Chojnice - Krojanty „W obronie przygranicznych Chojnic i Pomorza - 1939”
24 kwietnia br. dwie grupy Kursu Oficerskiego uczestniczyły w podróży historycznej, podczas której udali się w rejon Chojnic, gdzie przed laty przebiegała dawna granica polsko-niemiecka, ochraniana przez placówki miejscowej Komendy Obwodu Straży Granicznej.
Spotkanie z historią rozpoczęło się od stacji kolejowej Wierzchowo Człuchowskie, skąd 1 września 1939 roku o godz. 4.00 nad ranem ku polskiej granicy wyruszył niemiecki pociąg pancerny z zadaniem opanowania Chojnic i strategicznej linii do Królewca. Później obejrzano dobrze zachowaną siedzibę dawnej placówki SG we Władysławku. Zwiedzanie Chojnic rozpoczęto od Bramy Człuchowskiej, przez którą 31 stycznia 1920 r. wkroczyło do miasta Wojsko Polskie, przyłączając je do Macierzy. Następnie pani Hanna Rząska ze znawstwem oprowadziła słuchaczy po chojnickim Muzeum Historyczno-Etnograficznym, a później w siedzibie Starostwa, w sali posiedzeń Rady Powiatu, funkcjonariuszy powitał wicestarosta chojnicki, mgr Marek Szczepański. Tam również odbyło się spotkanie z panem Kazimierzem Świergielem, synem przedwojennego przodownika Straży Granicznej, Józefa Świergiela - kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, który do 1939 roku pełnił służbę w placówkach chojnickiego Obwodu SG. Prelekcję nt. wrześniowej obrony rejonu Chojnic przez jednostki Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej wygłosił wykładowca historii, ppłk dr Wojciech Grobelski. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa pamiątek po chojnickich funkcjonariuszach ze zbiorów pana Kazimierza Świergiela oraz miejscowego Muzeum.
Podróż zakończono pod pomnikiem w Krojantach, w miejscu gdzie 1 września 1939 roku na niemiecką piechotę zmotoryzowaną szarżował 18 Pułk Ułanów Pomorskich.
zdj. ze zbiorów autora oraz reprodukowane z internetu: www.1939.pl
"
  • 2009/05/downloads_wydarzenia_20090508_th_04.jpg
    2009/05/downloads_wydarzenia_20090508_th_04.jpg
do góry