Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dzień Falgi RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień Falgi RP

02.05.2009

ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ
Dzień 2 maja, Święto Flagi Państwowej stanowi nierozłączną całość weekendu majowego, podczas którego obchodzimy tak ważne dla nas święta państwowe jak: 1 maja - Święto Pracy i 3 maja - Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W tym też dniu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają pochodzenie heraldyczne. Dnia 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną Ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Dostrzegając potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą powinni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiono że „kokardę narodową" stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Przyjęta w 1831 roku przez Sejm ustawa, jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Przyjęte barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach naszego narodu. Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami walczył o niepodległość i przelewał krew. Od 2004 roku, kiedy to Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń, jednak z należną im czcią i szacunkiem.
W czasach otwartych granic, łączenia się kultur oraz zacierania różnic, warto podkreślać swoją przynależność narodową. Jednym ze sposobów jest wywieszanie flag narodowych w dniach szczególnych dla Polski oraz propagowanie barw i symboli narodowych. Dzień Flagi pozwala wszystkim Polakom poczuć się dumnymi z dokonań naszych przodków, wzmocnić poczucie polskości, kształtować wśród młodego pokolenia postawę szacunku i czci wobec symboli narodowych.
"
  • 2009/05/downloads_wydarzenia_20090502_th_1.jpg
    2009/05/downloads_wydarzenia_20090502_th_1.jpg
do góry