Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych

28.11.2009

DROGOWY PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

W dniach 7 – 11.12.2009 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych”. W szkoleniu wzięło udział 26 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków, dokonują kontroli drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych pod kątem zgodności przewozu z wymogami Umowy europejskiej ADR. Całość szkolenia realizowana była przez wykładowców Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego.

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie te zagadnienia Umowy ADR, które istotne są z punktu widzenia kontroli takiego przewozu, tj.:

  • podstawy prawne dokonywania kontroli,
  • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
  • wyłączenia z przepisów ADR,
  • sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • dokumentacja przewoźnika,
  • oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,
  • wyposażenie samochodu.

Uczestnicy nabyli również praktyczne umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji kontrolnej.

"
  • 2009/04/downloads_wydarzenia_20091213_th_2.JPG
    2009/04/downloads_wydarzenia_20091213_th_2.JPG
do góry