Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pożegnanie ze służbą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie ze służbą

03.04.2009

POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ
W dniu 3 kwietnia 2009 roku w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odszedł do rezerwy po niespełna 32 latach służby mjr. SG Krzysztof Czuchryta.
Mjr SG Krzysztof Czuchryta od września 1977 r. do sierpnia 1981 był podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Od września 1981 r. do 31 grudnia 1997 r. pełnił zawodową służbę wojskową w Wojsku Polskim. 5 stycznia 1998 r. został przyjęty do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, gdzie realizował obowiązki służbowe na stanowisku kierownika Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej WTiZ. Od lipca 2003 r. do lutego 2008 r. mjr SG Krzysztof Czuchryta został oddelegowany do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Konsulacie Generalnym RP w Łucku. Po powrocie do kraju został mianowany na stanowisko starszego specjalisty w Zakładzie Prawa koszalińskiego Ośrodka.
Rozległa wiedza, posiadane doświadczenie oraz kompetencje mjr. SG Krzysztofa Czuchryty przekładały się na wzorową realizację obowiązków służbowych. Wysoki poziom wykonywania powierzonych obowiązków stanowił jednocześnie przykład rzetelnego i odpowiedzialnego stosunku do służby.
Podczas pożegnania, zastępca komendanta Ośrodka płk SG Jarosław Suszek, dziękując w obecności przełożonych i kolegów za owocną służbę dla dobra Ojczyzny, podkreślił profesjonalizm mjr. SG Krzysztofa Czuchryty oraz zaangażowanie podczas realizacji codziennych, często niełatwych obowiązków służbowych.

"
  • 2009/04/downloads_wydarzenia_20090406_th_12.jpg
    2009/04/downloads_wydarzenia_20090406_th_12.jpg
do góry