Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług pralniczych na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w 2017 roku

17.11.2016

Zapytanie dotyczące usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię

15.12.2016

Wsparcie eksperckie szkoleń z zakresu terroryzmu dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

24.07.2017

Zapytanie ofertowe dot. najmu i serwisu ubrań roboczych, mat wejściowych i szafek na ubrania

08.11.2017
do góry