Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Autor : Agnieszka Zarębska
15.12.2017

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin

NIP 669-050-44-24

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących wyszczególnionych poniżej.

Przedmiot zamówienia podzielono na siedem zadań.

ZADANIE I

BROTHER – zamienniki producentów BlackPoint

Bębny – oryginalne producenta Brother lub zamienniki BlackPoint

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

BĘBEN BROTHER DCP-8250DN DR-3300

5

 

BĘBEN BROTHER HL 2240/2250/245/2270/7060 DR-2200

3

 

BĘBEN BROTHER DCP 7030 DR-2100

1

 

TONER BROTHER DCP-7030 TN-2120

1

 

TONER BROTHER DCP-8250 TN-3380

5

 

TONER BROTHER HL 2240, 2250, 2270  TN-2220

5

 

ZADANIE II

HP

    tonery zamienniki producentów BlackPoint, ActiveJet, Pryzmat

bębny – oryginalne HP lub zamiennik BlackPoint

tusze – oryginalne producent HP

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

TONER HP LJ 3015, 3020 HP LJ 1020, 1022  Q2612A

15

 

TONER HP P1102/M1210/M1212/M1217 CE285A

3

 

TONER HP PRO 1536 1566 DNF CE278A

5

 

TONER HP PRO CP 1025 color (czarny) CE310A

3

 

TONER HP PRO CP 1025 niebieski CE311A

2

 

TONER HP PRO CP 1025 purpurowy CE313A

2

 

TONER HP PRO CP 1025 żółty CE312A

2

 

BĘBEN HP PRO CP 1025 CE314A

1

 

TONER HP-1200 /HP-1220, 3300/ C7115A

10

 

TUSZ do drukarki atramentowej HP-DJ500 Ploter C4913 zółty

1

 

TUSZ do drukarki atramentowej HP-DJ500 Ploter C4912A czerwony

1

 

TUSZ do drukarki atramentowej HP-DJ500 Ploter niebieski C4911A

1

 

TUSZ do drukarki atramentowej HP-DJ500 Ploter czarny C4844AE

1

 

ZADANIE III

KYOCERA

tonery oryginalne producenta Kyocera

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

TONER KYOCERA P-2135DN TK-170

1

 

TONER KYOCERA P-6130 CDN BLACK TK-5140

3

 

TONER KYOCERA P-6130 CDN CYAN TK-5140

3

 

TONER KYOCERA P-6130 CDN MAGENTA TK-5140

3

 

TONER KYOCERA P-6130 CDN YELLOW TK-5140

3

 

 

ZADANIE IV

XEROX

wszystkie materiały oryginalne producenta Xerox

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

BĘBEN XEROX PHASER 7400 A-3 CYAN

1

 

BĘBEN XEROX PHASER 7400 A-3 MAGENTA

1

 

POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER XEROX 7400 106R01081

2

 

TONER XEROX 3045 106R02182K

2

 

TONER XEROX PHASER 6280 DN A-4 kolor black 106R01403

2

 

TONER XEROX PHASER 6280 DN A-4 kolor cyan 106R01400

2

 

TONER XEROX PHASER 6280 DN A-4 kolor magenta 106R01401

2

 

TONER XEROX PHASER 6280 DN A-4 kolor yellow 106R01402

2

 

 

ZADANIE V

KONICA MINOLTA

wszystkie materiały oryginalne producenta Konica Minolta

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 ŻÓŁTY TN 324Y

1

 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 MAGENTA TN 324M

1

 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308  CYAN TN 324C

1

 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C308 CZARNY TN 324K

2

 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB  454e TN 513

1

 

TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 458 TN-515

6

 

POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER KONICA MINOLTA 454E, C308 WX-103

1

 

 

 

 

ZADANIE VI

SHARP

wszystkie materiały oryginalne producenta Sharp

 

Określenie tonera/bębna

Liczba

 
 

 

TONER SHARP MX-60GTBA

2

 

 

TONER SHARP MX-60GTCA

2

 

 

TONER SHARP MX-60GTMA

2

 

 

TONER SHARP MX-60GTYA

2

 
     

 

 

ZADANIE VII

SAMSUNG, PANASONIC, OKI

wszystkie materiały oryginalne wym. producentów

 

kreślenie tonera/bębna

Liczba

 
 

TONER SAMSUNG ML 2250 D5

2

 

TONER DO SAMSUNG 2825ND - MLT-D116L

2

 

TONER DO TELEFAX PANASONIC KX-FL613PD KX-FA83A

2

 

OKI C823DN 46471104 black

1

 

OKI C823DN 46471103 cyan

1

 

OKI C823DN 46471102 magenta

1

 

OKI C823DN 46471101 yellow

1

 

3. Planowana ilość przedmiotów zamówienia może ulec zmianie w zależności od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto i możliwości finansowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych brutto ujętych w ofercie.

4. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:

Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, składa formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zapytania ofertowego. Oferta może być złożona na formularzu Wykonawcy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymagane ww. formularzem ofertowym.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową częściową na wybrane zadania lub całościową na wszystkie zadania.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę za realizację całego zadania oraz wyszczególnia cenę jednostkową poszczególnych składowych zadania.

5. Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena brutto za realizację całego zadania (cena ofertowa). Wybór Wykonawcy odbędzie się dla każdego zadania odrębnie.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Przekazuje wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej

6. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

Ofertę cenową prosimy przesłać na e-mail logistyka.cos@strazgraniczna.pl oraz logistyka.cos@sg.gov.pl  lub przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii jawnej COSSG do dnia 18.12.2017 r. Kancelaria czynna w godz. 7:30-15:30.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin

z dopiskiem: „Wydział Łączności i Informatyki, oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”

7. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa do siedziby Zamawiającego – jednorazowa.

8. Forma płatności:

przelew bankowy na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności od dnia jej otrzymania.

9. Osoby upoważnione przez zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

st. chor. sztab. SG Agnieszka Dąbrowska, tel. 0-94-3444-087 w godz. 8:00-15:00.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

Załącznik 1:

Formularz ofertowy

do góry