Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 08/18 - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

08/18

Mariusz Makara
15.05.2018

Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin

Nr referencyjny: 08/18

Nazwa przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin

Termin składania ofert: 30.05.2018 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 45261210-9; 45421100-5; 45321000-3; 45331100-7; 45311100-1; 45310000-3

Wartość zamówienia:  poniżej 5 548 000 euro

Pliki do pobrania

do góry