Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 06/18 - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

06/18

Autor : Ewelina Świtała
20.03.2018

Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie COSSG

Nazwa przedmiotu zamówienia: przebudowa wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 45231300-8, 45232140-5,45233200-1

Zebranie Wykonawców odbędzie w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.03.2018 r. o godz. 11.00

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

do góry