Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Sprawa nr ​ 01/18

26.01.2018
Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej poniżej 144 000 euro 05.02.2018 11:00

Sprawa nr 02/18

25.01.2018
Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 02.02.2018 11:00

Sprawa nr 03/18

24.01.2018
Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych) oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 01.02.2018 11:00
do góry