Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 01/17 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 01/17

Mariusz Makara
03.04.2017

Wykonanie sieci c.o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. Koszalin

Nr referencyjny: 01/17.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): z grupy CPV:

45232140-5, 45240500-6, 45331000-6

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie sieci c.o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. Koszalin.

 

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2017 r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty dotyczące sprawy:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
do góry