Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 03/17 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 03/17

Mariusz Makara
17.03.2017

Przebudowa budynku nr 26 w m. Koszalin

Nr referencyjny: 03/17

Wspólny słownik zamówień (CPV): z grupy CPV: 45421000-4; 45453000-7; 45300000-0; 45331210-1; 45311100-1; 45310000-3

Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowę budynku nr 26 w m. Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa budynku nr 26 w m. Koszalin”, które obejmują roboty branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej.

Termin składania ofert: 03.04.2017 do godz. 12.00

 

Zebranie Wykonawców: w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2017 o godz. 11.00

do góry