Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 02/17 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 02/17

Ewelina Świtała
08.03.2017

Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego

Nr referencyjny: 02/17

Wspólny słownik zamówień (CPV): z grupy CPV: 98393000-4

Nazwa przedmiotu zamówienia: Szycie przedmiotów umundurowania  wyjściowego

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest miarowe szycie oraz szycie z tabeli rozmiarowej z materiału powierzonego niżej wymienionych przedmiotów umundurowania (wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do  siwz): mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe( 190 kpl.), mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z tabeli (30 kpl.), mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z miarowe (122 kpl.), spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej  – szycie miarowe (160 szt.), spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej  – szycie z tabeli (20 szt.), spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej  – szycie miarowe (122 szt.).

Termin składania ofert: 16.03.2017 do godz. 12.00

 

do góry