Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Robotnik Gospodarczy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Robotnik Gospodarczy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Ewelina Świtała
27.11.2018

Data ukazania się ogłoszenia:                 27.11.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 dwuzmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jedno) umowa na zastępstwo

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w systemie zmianowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach I zmiana 730 - 1530 ,II zmiana 1330-2130. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sprzątanie, zamiatanie chodników  na terenie Ośrodka i bezpośrednio przyległych do obiektów Ośrodka (ul. J. Piłsudskiego, M. Karłowicza, i T. Chałubińskiego, Rolnej i Leśnej),
 • oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota, likwidowanie śliskości na chodnikach w okresie zimowym oraz pryzmowanie śniegu po opadach na w/w ulicach i na terenie Ośrodka,
 • usuwanie liści i suchych gałęzi z w/w chodników i ulic oraz na terenie Ośrodka,
 • pielęgnowanie, przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów rosnących na terenie Ośrodka, wykonywanie nasadzeń, wycinanie drzew,
 • koszenie trawników oraz usuwanie trawy i zbędnych gałęzi z drzew na terenie Ośrodka,
 • oczyszczanie ogrodzeń z porastających je traw i innych roślin, oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych z liści i piasku,
 • codzienny ranny obchód w/w terenu, celem usunięcia wszelkich nieczystości i sprawdzanie czystości w/w obszaru,
 • sprzątanie pomieszczeń nieużytkowych typu: strychy, piwnice, budynki wyłączone z eksploatacji,
 • codzienne opróżnianie popielnic i pojemników na śmieci,
 • transport ręczny indywidualny i zespołowy sprzętu kwaterunkowego i materiałów budowlanych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc przy pracach, które wykonywane są przez sprzątaczki na terenie Ośrodka, w tym: transport pościeli, środków czystości, przesuwanie mebli itp.,
 • naprawa zużytych elementów budynku, naprawa sprzętu gospodarczego,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych polegających np. na: dokręcaniu klamek, wymianie wkładek, utrzymywaniu w ciągłej sprawności urządzeń.     

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie zawodowe.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności wykonywania drobnych prac budowlanych,
 • uprawnienia do pracy na wysokości do 3 m,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wynagrodzenie:

       1950,00 zł brutto + 5% premii regulaminowej + % dodatku za wysługę lat pracy, lecz nie mniej niż 2100,00 zł brutto miesięcznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Termin składania dokumentów: osobiście do 07.12.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 6,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry