Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Specjalista w Sekcji Gospodarki Mundurowej Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego SG - Praca -

Nawigacja

Praca

Specjalista w Sekcji Gospodarki Mundurowej Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego SG

Ewelina Świtała
10.10.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

specjalista w Sekcji Gospodarki Mundurowej Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego SG.

 

Data ukazania się ogłoszenia:                 10.10.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Rodzaj umowy:                                          umowa na okres próbny 3 miesiące

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia, a w tym wymagań technicznych i jakościowych dla przedmiotów umundurowania planowanych do zakupu przez Straż Graniczną,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych na zakup przedmiotów umundurowania pozostających we właściwości Wydziału,
 • opracowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, norm
  i certyfikatów,
 • ocena wskaźników techniczno - użytkowych oraz jakości wyrobów oferowanych przez producentów
  i dostawców umundurowania,
 • współudział w opracowywaniu nowych wzorów przedmiotów umundurowania dla potrzeb Straży Granicznej;
 • organizowanie testów użytkowych przedmiotów umundurowania, w tym opracowywanie programu testowania, opinii dotyczących testowanych przedmiotów, prowadzenie dokumentacji dotyczącej testowania oraz ewidencji przedmiotów przekazywanych do testowania.

Umiejętności:

 • rozróżniania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych,
 • rozróżniania parametrów budowy wyrobów włókienniczych,
 • odczytywania oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych,
 • projektowania wyrobów włókienniczych z zastosowaniem technik komputerowych,
 • rozróżniania techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych,
 • wykonywania pomiarów parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych,
 • określania właściwości konfekcyjnych i użytkowych wyrobów włókienniczych,
 • określania właściwości higienicznych, estetycznych i wytrzymałościowych wyrobów włókienniczych,
 • określania błędów w półproduktach i wyrobach włókienniczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • absolwent szkoły o profilu krawieckim,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 3 letni staż na stanowisku związanym z technologią wyrobów włókienniczych,

Mile widziane:

       -     znajomość technologii wyrobów skórzanych (obuwia).

Wynagrodzenie: 2090,00 zł brutto + 5% premii regulaminowej + % dodatku za wysługę lat pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Termin składania dokumentów: osobiście do 22.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry