Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Mechanik pojazdów samochodowych Referat Gospodarki Transportowej Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Mechanik pojazdów samochodowych Referat Gospodarki Transportowej Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Agnieszka Zarębska
27.09.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

 

Mechanik pojazdów samochodowych Referat Gospodarki Transportowej Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                 27.09.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie napraw technicznych służbowego sprzętu transportowego poprzez:

-   oględziny pojazdu,

-   weryfikację części niesprawnych podlegających naprawie lub wymianie,

-   zgłoszenie potrzeb materiałowych,

-   wymianę dostarczonych części,

-   przegląd i sprawdzenie wszystkich zespołów i mechanizmów,

-   sprawdzenie sprawności służbowego sprzętu transportowego.

Wykonywanie obsługi okresowej i konserwacji służbowego sprzętu transportowego oraz sprawdzanie sprawności służbowego sprzętu transportowego i nie dopuszczenie do jego eksploatacji z ujawnionymi usterkami bądź niepełnym ukompletowaniem, a także przygotowywanie służbowego sprzętu transportowego do przeglądów technicznych jak również dokonywanie napraw i obsługi okresowej spalinowego sprzętu inżynieryjno-technicznego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie minimum zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, lub pokrewne,
  • minimum 1 rok doświadczenia w zawodzie,
  • prawo jazdy min. kat.  B.

 

Mile widziane:

-   uprawnienia na wózek widłowy ,

-    znajomość elektryki i elektroniki samochodowej.

 

Wynagrodzenie:

2150,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 22.10.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
  • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry