Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Specjalista Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Specjalista Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Mariusz Makara
09.07.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Specjalista Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  09.07.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                  podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Liczba stanowisk pracy:                             1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,
 • praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji itp., których treść obejmuje merytoryczny zakres działania referatu oraz egzekwowanie wynikających z nich należności,
 • planowanie i realizowanie zaopatrzenia w sprzęt kwaterunkowy, materiały kwaterunkowe, materiały biurowe i środki czystości oraz podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających możliwości powstania jakichkolwiek uchybień w w/w zakresie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej średnie ( 3 lata stażu pracy),
 • lub wykształcenie wyższe ( 1 rok stażu pracy),
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość obsługi komputera, oraz programów Word, Excel, Internet,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność,
 • terminowość i sumienność,
 • chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych, gotowość do nauki
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ogólnych zasad rachunkowości, oraz ewidencji księgowej,
 • znajomość programu do fakturowania i zasad wystawiania faktur,
 • znajomość obsługi programów do ewidencji i inwentaryzacji składników majątku,
 • znajomość elektronicznego programu do obiegu dokumentów.

 

Mile widziane:

 • praktyczne doświadczenie w realizacji procesów administracyjno – biurowych oraz Logistycznych.

 

Wynagrodzenie:

            2317,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 20.07.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry