Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pomoc kuchenna Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Pomoc kuchenna Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Mariusz Makara
22.06.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

pomoc kuchenna Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  22.06.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                  zmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Rodzaj umowy:                                             umowa na czas określony (zastępstwo)

Liczba stanowisk pracy:                             1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w systemie zmianowym, tj. od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta, I zmiana w godzinach 6:00-14:00, II zmiana 12:00-20:00. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • mycie naczyń stołowych i kuchennych,
 • sprzątanie pomieszczeń kuchni, stołówki, zaplecza kuchennego,
 • usuwanie odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych , 
 • doraźnie mycie powierzchni o wysokości powyżej 3 m ( tj. ściany, okna, okapy robocze itp.),
 • obróbka wstępna owoców i warzyw polegająca między innymi na ich myciu, obieraniu ziemniaków i innych ziemiopłodów, doraźnie obsługa konsumentów

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie podstawowe,
 • doświadczenie na stanowisku pomocy kuchennej lub na stanowisku o podobnej specyfice pracy,
 • aktualne badania do celów sanitarno - epidemiologicznych,
 • dyspozycyjności (praca w systemie dwu zmianowym łącznie z weekendami), zaangażowanie, odpowiedzialności, samodzielność,
 • inne istotne cechy: stan zdrowia pozwalający udźwignąć towar o maksymalnej masie 15 kilogramów.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie z zakresu gastronomi.

 

Wynagrodzenie:

1898,00 zł brutto + 5% premii regulaminowej + % dodatku za wysługę lat pracy lecz nie mniej niż 2100,00 zł brutto miesięcznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 20.07.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry