Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kucharz Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Kucharz Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Mariusz Makara
22.06.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

kucharza Referatu Żywienia Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  22.06.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                  zmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Rodzaj umowy:                                             umowa na okres próbny 3 miesiące

Liczba stanowisk pracy:                             2 (dwa)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w systemie zmianowym, tj. od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta, I zmiana w godzinach 6:00-14:00, II zmiana 12:00-20:00. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie produktów żywnościowych do obróbki wstępnej i termicznej,
 • racjonalne wykorzystywanie produktów w czasie obróbki wstępnej i termicznej,
 • przygotowywanie posiłków na podstawie jadłospisu dekadowego i asygnaty kuchennej zgodnie z recepturą przygotowywania potraw z zachowaniem właściwych parametrów czasu obróbki i temperatury określonych w systemie zarzadzania bezpieczeństwem żywności,
 • wydawanie posiłków zgodnie z obowiązującym porządkiem dnia i harmonogramem wydawania posiłków z zachowaniem ich właściwej temperatury serwowania,
 • użytkowanie sprzętu i urządzeń gastronomicznych , stanowiących wyposażenie kuchni zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • dbanie o utrzymanie w należytym stanie sprzętu kuchennego i stołowego oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego będącego na wyposażeniu kuchni,
 • utrzymywanie stanowiska pracy w kuchni właściwej i przygotowalniach, w należytej czystości,
 • wykonywanie prac porządkowych w kuchni właściwej w tym usuwanie odpadów poprodukcyjnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie zawodowe kucharz, lub z zakresu przetwórstwa żywności,
 • doświadczenie na stanowisku kucharza lub na stanowisku o podobnej specyfice pracy,
 • aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • dyspozycyjności (praca w systemie dwu zmianowym łącznie z weekendami), zaangażowanie, odpowiedzialności, samodzielność,
 • inne istotne cechy: stan zdrowia pozwalający udźwignąć towar o maksymalnej masie 15 kilogramów

 

Wynagrodzenie:

1928,00 zł brutto + 5% premii regulaminowej + % dodatku za wysługę lat pracy lecz nie mniej niż 2100,00 zł brutto miesięcznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 20.07.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry