Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Robotnik budowlany - Praca -

Nawigacja

Praca

Robotnik budowlany

Autor : Ewelina Świtała
20.03.2018

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Robotnik budowlany Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                 20.03.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Liczba stanowisk pracy:                            2 (dwa)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • murowanie ścian, tynkowanie, spoinowanie, wykonywanie gładzi gipso­wych, przygotowywania zaprawy,
 • remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie ścianek działowych „typu lekkiego”,
 • obsadzanie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarsko – stolarskich,
 • wykonywanie prac malarskich,
 • wykonywanie doraźnych prac o charakterze gospodarczym (sprzątanie terenów zewnętrznych, koszenie trawy, zbieranie liści itp.),
 • m.in. sporadycznie wykonywanie prac organizacyjno – porządkowych w magazynach Sekcji Infrastruktury (materiałów budowlanych, materiałów biurowych, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, środków czystości i jednorazowego użytku).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 metrów,
 • prawo jazdy kat. „B”.
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • terminowość i sumienność,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Mile widziane:

 • uprawnienia w grupie G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, (Świadectwo kwalifikacyjne),
 • umiejętność układania glazury i terakoty oraz fugowania,

Wynagrodzenie:

1980,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy lecz nie mniej niż 2100,00 zł brutto miesięcznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COS SG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Termin składania dokumentów:                do 30.03.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300,
do góry