Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Piotr Brodowski
16.02.2016

Wybierz Strony

OCHRONA MORSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ

Specyfiką Ośrodka jest przygotowywanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej. Realizowane są tu kursy dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW (Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht). Przeszkolenia w zakresie Międzynarodowej Konwencji STCW realizowane są od kilkunastu lat we współpracy z ośrodkami szkolenia ratownictwa morskiego. Ich uczestnikami są funkcjonariusze pełniący służbę na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Absolwenci tych szkoleń otrzymują międzynarodowe certyfikaty wystawiane przez Urząd Morski, dzięki którym spełniają zalecenia ww. Konwencji w zakresie wyszkolenia marynarzy, a także mogą pełnić funkcje dowódców zbiorowych środków ratunkowych. Z całą pewnością można stwierdzić, że realizacja szkoleń takich jak: indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa czy udzielania pierwszej pomocy skutkuje wzrostem poziomu bezpieczeństwa wśród załóg jednostek pływających SG.

Szkolenia motorowodne realizowane są od kilkunastu lat na potrzeby zainteresowanych oddziałów SG. Dzięki ich realizacji setki funkcjonariuszy SG uzyskało patenty sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego. Patent sternika motorowodnego umożliwia funkcjonariuszom Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko - Mazurskiego OSG realizację działań służbowych w ochronie granicy państwowej z wykorzystaniem śródlądowych jednostek pływających. Patent motorowodnego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jednostek pływających SG o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich, czyli mniejszych jednostek pływających Morskiego OSG.

 

do góry