Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR KIEROWNICZYCH STRAŻY GRANICZNEJ

Jedną z domen szkoleniowych Ośrodka jest doskonalenie zawodowe kadr kierowniczych Straży Granicznej wszystkich szczebli zarządzania, którego głównym celem jest podniesienie poziomu efektywności kierowania komórkami organizacyjnymi w strukturze Straży Granicznej, w szczególności zaś nabycie i doskonalenie już posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kierowniczych o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym oraz wzajemna wymiana doświadczeń kadry kierowniczej uczestniczącej w szkoleniach i kursach. W ofercie szkoleniowej akcentujemy kształcenie wszystkich kompetencji kierowniczych, zarówno tradycyjnych menedżerskich z zakresu planowania, organizowania i kontroli kierowniczej, jak i kompetencji kierowniczych o charakterze tzw. miękkim. Umiejętności związane z tworzeniem przez kierowników warunków sprzyjających zwiększaniu efektywności pracy podwładnych, zyskują w ostatnich latach na znaczeniu w praktyce zarządzania wszystkich organizacji, a właściwie ukierunkowany rozwój potencjału ludzkiego staje się problemem strategicznym. Uczestnicy licznych edycji naszych szkoleń i kursów podkreślają niezmiennie ich dużą przydatność w praktyce kierowniczej i bardzo wysoki poziom realizacji zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym. Doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna poprzez ogromne zaangażowanie własne potrafi atrakcyjnie przedstawiać treści szkoleniowe i budować atmosferę zajęć sprzyjającą ich przyswajaniu oraz swobodnej wymianie doświadczeń, opinii i poglądów uczestników. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania wykładowców oraz uczestników przynosi zwykle wysokie efekty szkoleniowe i bardzo pozytywne oceny naszej pracy. Za szczególne osiągnięcie w opisanym zakresie uznajemy rozszerzenie naszej oferty szkoleniowej o kursy doskonalące proponowane od 2014 roku kadrze kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania (m.in. komendantom placówek SG i ich zastępcom, naczelnikom wydziałów i ich zastępcom), a przede wszystkim o kurs doskonalący wprowadzony do oferty Ośrodka w 2015 roku adresowany do kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania (komendantów oddziałów i ośrodków SG oraz ich zastępców, dyrektorów zarządów i biur KGSG oraz ich zastępców).


 

do góry