Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

ZAPASOWY CENTRALNY OŚRODEK NADZORU

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zlokalizowano Zapasowy Centralny Ośrodek Nadzoru (ZCON) Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN). ZCON pełni rolę ośrodka szkoleniowego dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej przewidzianych do pracy w różnych Ośrodkach Nadzoru Systemu ZSRN. Dzięki temu w Ośrodku realizowane jest szkolenie Oficerów Nadzoru oraz Operatorów systemu. Stanowiska szkoleniowe zainstalowane w ZCON umożliwiają symulowanie rzeczywistych sytuacji na morzu. Podstawowym zadaniem ZSRN jest wypracowanie i dystrybucja dla potrzeb Straży Granicznej Kompleksowego Obrazu Sytuacji Nawodnej (mapa KOSN) obejmującego morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, w celu kontroli ruchu obiektów wzdłuż całego wybrzeża oraz w celu gromadzenia i przetwarzania informacji służących wspomaganiu procesu decyzyjnego i kierowaniu działaniami morskimi za pomocą sił i środków Straży Granicznej na różnych szczeblach odpowiedzialności służbowej. Ma również umożliwić stałą, ścisłą współpracę wielu resortów podczas realizacji swoich ustawowych zadań w zakresie związanym z nadzorem nad obszarami morskimi, a także zwiększyć skuteczność wypełniania przez nasz kraj zobowiązań wynikających z podpisania szeregu konwencji i umów międzynarodowych.

 

do góry