Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

SZKOLENIE I DOSKONALENIE KIEROWCÓW

Szkolenie i doskonalenie kierowców to obszar tematyczny obecny w COSSG od początku jego działalności. Kulminacyjny moment to powstanie w 2005 roku zespołu zajmującego się doskonaleniem techniki jazdy. Odpowiednio przeszkolona i wyspecjalizowana grupa instruktorów zajmuje się prowadzeniem treningów opartych na najlepszych wzorcach szkół krajowych i zagranicznych. W efekcie ciągłego rozwoju i reakcji na potrzeby formacji, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej na przestrzeni ostatnich 25 lat zrealizowano kursy: dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami kat. B; dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami kat. A; trening bezpiecznej jazdy; trening jazdy taktycznej; trening jazdy pojazdami terenowymi; trening jazdy ekonomicznej, multiplikator ekojazdy oraz trening jazdy motocyklem lekkim dla osób posiadających prawo jazdy kat. B. Wszystkie wymienione tytuły osiągają jeden z najwyższych wskaźników potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne na udział w doskonaleniu centralnym funkcjonariuszy. Z oferty szkoleniowej doskonalenia techniki jazdy, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej, korzystały inne służby, takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców świadczy bezpośrednio o wysokiej jakości i przydatności prowadzonych zajęć przez zatrudnioną w COSSG kadrę instruktorską.

 

do góry