Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

KONTROLA RADIOMETRYCZNA I OCHRONA RADIOLOGICZNA

Jednym z najważniejszych działań Ośrodka przygotowujących funkcjonariuszy Straży Granicznej do realizacji ustawowego zadania formacji, tj. zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych jest prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Kompleksowe szkolenia zakładają nie tylko wyposażenie funkcjonariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, ale również utrzymanie wysokiego poziomu wykonawstwa przez kolejne lata. W grudniu 2014 roku Departament Energii USA zainstalował oraz przekazał na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG stacjonarne monitory promieniowania gamma i neutronowego. Otrzymane urządzenia umożliwiają realizację zajęć praktycznych w wysoce symulowanej sytuacji zdarzeń granicznych, ponieważ strona amerykańska wyposażyła w analogiczny sprzęt przejścia graniczne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że posiadane przez wykładowców COSSG uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, wiedza, zdobyte doświadczenie oraz nawiązane kontakty robocze z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, poparte opiniami zarówno ekspertów Państwowej Agencji Atomistyki, Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, jak i uczestników szkoleń zapewniają ciągłość i profesjonalizm realizacji przedmiotowych szkoleń. W ramach współpracy z Ambasadą USA nasi funkcjonariusze realizują szkolenia na rzecz państw bałkańskich w obszarze wykrywania i zwalczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych (program EXBS - Albania, Kosowo), a pod auspicjami Agencji FRONTEX realizowany jest program wymiany wykładowców CCC (Common Core Curriculum) Teacher’s Mobility,  którego celem jest wypracowanie wspólnych standardów nauczania. Warto też wspomnieć o szkoleniu dla funkcjonariuszy litewskiej Służby Granicznej realizowanym w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Atomową z siedzibą w Wiedniu, w którym w roli instruktora występował nasz wykładowca.

 

do góry