Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania w formie sprzedaży (aukcja) zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania w formie sprzedaży (aukcja) zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być sprzedawane w trybie aukcji, zgodnie z § 7 ust. 2 i § 9 ust. 1 i cyt. wyżej rozporządzenia.

Przedmiotem aukcji jest:

 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX WCP-7245 KOLOR – kat. IV

- cena wywoławcza 1500,00 zł

Aukcja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, o godz. 12.00 w dniu 24.01.2018 r.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego i wniesienie go wyłącznie w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

W przypadku zainteresowania przedmiotem aukcji, urządzenie można obejrzeć w terminie ustalonym na drodze kontaktu telefonicznego:

- mjr SG Radosław Potyrała, tel. 94 34 44 149 (kom. 792 758 656)

do góry