Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie ppłk SG Paweł Sobieraj - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

ppłk SG Paweł Sobieraj

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach logistycznych

Ppłk SG Paweł Sobieraj urodził się 10 sierpnia 1976 r. w Kielcach. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 2003 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów do dnia 31 stycznia 2007 r. pełnił służbę w 11 Batalionie Remontowym w Żaganiu.

Do służby w Straży Granicznej został przyjęty 1 lutego 2007 roku w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, gdzie od maja 2009 roku do września 2014 roku realizował obowiązki Naczelnika Wydziału Transportu, a następnie do czerwca 2018 roku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego.

Ppłk SG Paweł Sobieraj pełniąc służbę w Straży Granicznej podwyższał jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w zakresie Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, a następnie w 2013 roku studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie Logistyka w bezpieczeństwie kraju.

11 czerwca 2018 roku Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ppłk. SG Pawłowi Sobierajowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. logistycznych. 12 grudnia 2018 roku Komendant Główny Straży Granicznej mianował ppłk. SG Pawła Sobieraja na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. logistycznych. 

ang

Col. of the Polish Border Guard 

acting deputy commander of the

Marshal of Poland Józef Piłsudski Main Border Guard Training Centre in Koszalin 
in charge of logistics

 

Lt. Col. BG Paweł Sobieraj was born on August 10, 1976 in Kielce. He is a graduate of the Mechanical Faculty studies of the Military Technical Academy in Warsaw which he completed in 2003 and subsequently was awarded the title of Master of Science. After graduation he served in the 11th Maintenance Battalion in Żagań until January 31, 2007.

He was admitted to the Border Guard service on February 1, 2007 at the Nadwiślański Border Guard Unit where he fulfilled the duties of the Head of the Transport Department from May 2009 to September 2014 and then he served as the Head of the Department of Material Supply until June 2018.

Lt. Col. BG Paweł Sobieraj simultaneously mastered his professional qualifications. In 2012 he completed postgraduate studies at the Mechanical Engineering Faculty of the Military Technical Academy in Warsaw in the field of enterprise logistics management. In 2013 he also completed postgraduate studies of state security logistics at the Public Security Engineering Department of the Main School of Firefighter Service in Warsaw.

Since 11 June 2018, Lt. Col. BG Paweł Sobieraj has been appointed acting  Deputy Commander of the Main Border Guard Training Center in charge of Logistics.

Powrót do poprzedniej strony

do góry